TỈNH LONG AN Thứ Ba, 30/05/2023 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

LIÊN HỆ

DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thành phố Tân An - Liên hệ: 02723826191
Phường 5 - Liên hệ: 02723821728
Phường 2 (TP Tân An) - Liên hệ: 02723826303
Phường 4 - Liên hệ: 02723826405
Phường Tân Khánh - Liên hệ: 02722211268
Phường 1 (TP Tân An) - Liên hệ: 02723826294
Phường 3-Tân An - Liên hệ: 02723826498
Phường 7 - Liên hệ: 02723553211
Phường 6 - Liên hệ: 02723825708
Xã Hướng Thọ Phú - Liên hệ: 02723833309
Xã Nhơn Thạnh Trung - Liên hệ: 02723833720
Xã Lợi Bình Nhơn - Liên hệ: 02723820046
Xã Bình Tâm - Liên hệ: 02723552562
Phường Khánh Hậu - Liên hệ: 02723512635
Xã An Vĩnh Ngãi - Liên hệ: 02723551700
Thị xã Kiến Tường - Liên hệ: 02723841222
Phường 1 (TX Kiến Tường) - Liên hệ: 02723841241
Phường 2 (TX Kiến Tường) - Liên hệ: 02723841242
Xã Thạnh Trị - Liên hệ: 02723951041
Xã Bình Hiệp - Liên hệ: 02723951949
Xã Bình Tân - Liên hệ: 02723951555
Xã Tuyên Thạnh - Liên hệ: 02723843960
Phường 3 (Kiến Tường) - Liên hệ: 02723840959
Xã Thạnh Hưng - Liên hệ: 02723843960
Đội ANTT - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội cảnh sát hình sự (Kiến Tường) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Huyện Tân Hưng - Liên hệ: 02723861101
Thị trấn Tân Hưng - Liên hệ: 02723861046
Xã Hưng Hà - Liên hệ: 02726569313
Xã Hưng Điền B - Liên hệ: 02723860076
Xã Hưng Điền - Liên hệ: 02723860044
Xã Thạnh Hưng - Tân Hưng - Liên hệ: 02723985580
Xã Hưng Thạnh - Liên hệ: 02723861473
Xã Vĩnh Thạnh - Liên hệ: 02723986508
Xã Vĩnh Châu B - Liên hệ: 02723862028
Xã Vĩnh Lợi - Liên hệ: 02723989056
Xã Vĩnh Đại - Liên hệ: 02723987453
Xã Vĩnh Châu A - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Vĩnh Bửu - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội cảnh sát hình sự (Tân Hưng) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Huyện Vĩnh Hưng - Liên hệ: 02723847260
Thị trấn Vĩnh Hưng - Liên hệ: 02723847243
Xã Hưng Điền A - Liên hệ: 02723970036
Xã Khánh Hưng - Liên hệ: 02723978877
Xã Thái Trị - Liên hệ: 02723973353
Xã Vĩnh Trị - Liên hệ: 02723848202
Xã Thái Bình Trung - Liên hệ: 02723973113
Xã Vĩnh Bình - Liên hệ: 02723971055
Xã Vĩnh Thuận - Liên hệ: 02723847371
Xã Tuyên Bình - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Tuyên Bình Tây - Liên hệ: 02723219017
Đội cảnh sát hình sự (Vĩnh Hưng) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Cảnh sát ĐTTP về KT-Ma túy-Môi Trường (Vĩnh Hưng) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Huyện Mộc Hóa - Liên hệ: 02723956687
Xã Bình Hòa Tây - Liên hệ: 02723843856
Xã Bình Thạnh- Mộc Hóa - Liên hệ: 02723840113
Xã Bình Hòa Trung - Liên hệ: 02723840188
Xã Bình Hòa Đông - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Bình Phong Thạnh - Liên hệ: 02723956313
Xã Tân Lập- Mộc Hóa - Liên hệ: 02723968316
Xã Tân Thành - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội cảnh sát hình sự (Mộc Hóa) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Huyện Tân Thạnh - Liên hệ: 02723844121
Thị trấn Tân Thạnh - Liên hệ: 02723844087
Xã Bắc Hòa - Liên hệ: 02723935257
Xã Hậu Thạnh Tây - Liên hệ: 02723846266
Xã Nhơn Hòa Lập - Liên hệ: 02723846693
Xã Tân Lập- Tân Thạnh - Liên hệ: 02723948113
Xã Hậu Thạnh Đông - Liên hệ: 02723846392
Xã Nhơn Hoà - Liên hệ: 02723941266
Xã Kiến Bình - Liên hệ: 02723844146
Xã Tân Thành - Tân Thạnh - Liên hệ: 02723815756
Xã Tân Bình - Liên hệ: 02723845094
Xã Tân Ninh - Liên hệ: 02723815197
Xã Nhơn Ninh - Liên hệ: 02723939462
Xã Tân Hòa -Tân Thạnh - Liên hệ: 02723945179
Đội cảnh sát hình sự (Tân Thạnh) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Huyện Thạnh Hóa - Liên hệ: 02723857075
Thị trấn Thạnh Hóa - Liên hệ: 02723857173
Xã Tân Hiệp - Liên hệ: 02723919954
Xã Thuận Bình - Liên hệ: 02723911846
Xã Thạnh Phước - Liên hệ: 02723859871
Xã Thạnh Phú - Liên hệ: 02723959945
Xã Thuận Nghĩa Hòa - Liên hệ: 02723917206
Xã Thủy Đông - Liên hệ: 02723858937
Xã Thủy Tây - Liên hệ: 02722218141
Xã Tân Tây - Liên hệ: 02723916100
Xã Tân Đông - Liên hệ: 02723599854
Xã Thạnh An - Liên hệ: 02723600546
Huyện Đức Huệ - Liên hệ: 02723854222
Thị trấn Đông Thành - Liên hệ: 02723854279
Xã Mỹ Quý Đông - Liên hệ: 02723508281
Xã Mỹ Thạnh Bắc - Liên hệ: 02723854946
Xã Mỹ Quý Tây - Liên hệ: 02723856128
Xã Mỹ Thạnh Tây - Liên hệ: 02723786041
Xã Mỹ Thạnh Đông - Liên hệ: 02723898105
Xã Bình Thành - Liên hệ: 02723898409
Xã Bình Hòa Bắc - Liên hệ: 02723854500
Xã Bình Hòa Hưng - Liên hệ: 02723787128
Xã Bình Hòa Nam - Liên hệ: 02726567696
Xã Mỹ Bình- Đức Huệ - Liên hệ: 02723787705
Huyện Đức Hòa - Liên hệ: 02723851279
Thị trấn Hậu Nghĩa - Liên hệ: 02723851223
Thị trấn Hiệp Hòa - Liên hệ: 02723854046
Thị trấn Đức Hòa - Liên hệ: 02723850132
Xã Lộc Giang - Liên hệ: 02723853558
Xã An Ninh Đông - Liên hệ: 02723753519
Xã An Ninh Tây - Liên hệ: 02723753113
Xã Tân Mỹ - Liên hệ: 02723755911
Xã Hiệp Hòa - Liên hệ: 02723854046
Xã Đức Lập Thượng - Liên hệ: 02723851456
Xã Đức Lập Hạ - Liên hệ: 02723811990
Xã Tân Phú - Liên hệ: 02723817820
Xã Mỹ Hạnh Bắc - Liên hệ: 02723849012
Xã Đức Hòa Thượng - Liên hệ: 02723766298
Xã Hòa Khánh Tây - Liên hệ: 02723813747
Xã Hòa Khánh Đông - Liên hệ: 02723768226
Xã Mỹ Hạnh Nam - Liên hệ: 02723849509
Xã Hòa Khánh Nam - Liên hệ: 02723768433
Xã Đức Hòa Đông - Liên hệ: 02723850719
Xã Đức Hòa Hạ - Liên hệ: 02723850700
Xã Hựu Thạnh - Liên hệ: 02723810490
Đồn KCN Hạnh Phúc - Liên hệ: 02723898456
Đồn KCN Xuyên Á - Liên hệ: 02723819690
Đồn KCN Tân Đức - Liên hệ: 02723777837
Huyện Bến Lức - Liên hệ: 02723871208
Thị trấn Bến Lức - Liên hệ: 02723871248
Xã Thạnh Lợi - Liên hệ: 02723530005
Xã Lương Bình - Liên hệ: 02723646084
Xã Thạnh Hòa - Liên hệ: 02723639099
Xã Lương Hòa - Liên hệ: 02723634113
Xã Tân Hòa - Liên hệ: 02723646207
Xã Tân Bửu - Liên hệ: 02723647747
Xã An Thạnh - Liên hệ: 02723631486
Xã Bình Đức - Liên hệ: 02723639311
Xã Mỹ Yên - Liên hệ: 02723642403
Xã Thanh Phú - Liên hệ: 02723637390
Xã Long Hiệp - Liên hệ: 02723642113
Xã Thạnh Đức - Liên hệ: 02723631070
Xã Phước Lợi - Liên hệ: 02723641113
Xã Nhựt Chánh - Liên hệ: 02723636717
Huyện Thủ Thừa - Liên hệ: 02723864217
Thị trấn Thủ Thừa - Liên hệ: 02723864219
Xã Long Thạnh - Liên hệ: 02723613988
Xã Tân Thành -TT - Liên hệ: 02723541833
Xã Long Thuận - Liên hệ: 02723863813
Xã Mỹ Lạc - Liên hệ: 02723863484
Xã Mỹ Thạnh - Liên hệ: 02723865006
Xã Bình An - Liên hệ: 02723611009
Xã Nhị Thành - Liên hệ: 02723611909
Xã Mỹ An - Liên hệ: 02723599196
Xã Bình Thạnh-Thủ Thừa - Liên hệ: 02723613813
Xã Mỹ Phú - Liên hệ: 02723835165
Xã Tân Long - Liên hệ: 02723502029
Huyện Tân Trụ - Liên hệ: 02723867165
Thị trấn Tân Trụ - Liên hệ: 02723681309
Xã Mỹ Bình - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Tân Bình - Tân Trụ - Liên hệ: 02723592113
Xã Quê Mỹ Thạnh - Liên hệ: 02723689505
Xã Lạc Tấn - Liên hệ: 02723680246
Xã Bình Trinh Đông - Liên hệ: 02723681250
Xã Tân Phước Tây - Liên hệ: 02723504606
Xã Bình Lãng - Liên hệ: 02723681828
Xã Bình Tịnh - Liên hệ: 02723866113
Xã Đức Tân - Liên hệ: 02723868113
Xã Nhựt Ninh - Liên hệ: 02723576080
Huyện Cần Đước - Liên hệ: 02723881213
Thị trấn Cần Đước - Liên hệ: 02723881205
Xã Long Trạch - Liên hệ: 02723722336
Xã Long Khê - Liên hệ: 02723722874
Xã Long Định - Liên hệ: 02723632977
Xã Phước Vân - Liên hệ: 02723725688
Xã Long Hòa - Liên hệ: 02723721595
Xã Long Cang - Liên hệ: 02723883302
Xã Long Sơn - Liên hệ: 02723725335
Xã Tân Trạch - Liên hệ: 02723880226
Xã Mỹ Lệ - Liên hệ: 02723882889
Xã Tân Lân - Liên hệ: 02723882031
Xã Phước Tuy - Liên hệ: 02723881580
Xã Long Hựu Đông - Liên hệ: 02723728337
Xã Tân Ân - Liên hệ: 02722214013
Xã Phước Đông - Liên hệ: 02723882952
Xã Long Hựu Tây - Liên hệ: 02723728386
Xã Tân Chánh - Liên hệ: 02723719494
Đồn KCN Thuận Đạo - Liên hệ: 02723614113
Huyện Cần Giuộc - Liên hệ: 02723874210
Thị trấn Cần Giuộc - Liên hệ: 02723874275
Xã Phước Lý - Liên hệ: 02723734845
Xã Long Thượng - Liên hệ: 02723735315
Xã Long Hậu - Liên hệ: 02723731307
Xã Tân Kim - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Phước Hậu - Liên hệ: 02723734615
Xã Mỹ Lộc - Liên hệ: 02723737113
Xã Phước Lại - Liên hệ: 02723732516
Xã Phước Lâm - Liên hệ: 02723737639
Xã Trường Bình - Liên hệ: Chưa cập nhật
Xã Thuận Thành - Liên hệ: 02723895483
Xã Phước Vĩnh Tây - Liên hệ: 02723896166
Xã Phước Vĩnh Đông - Liên hệ: 02723876709
Xã Long An - Liên hệ: 02723745464
Xã Long Phụng - Liên hệ: 02723747518
Xã Đông Thạnh - Liên hệ: 02723876135
Xã Tân Tập - Liên hệ: 02723876657
Đồn KCN Long Hậu - Liên hệ: 0838734146
Huyện Châu Thành - Liên hệ: 02723877039
Thị trấn Tầm Vu - Liên hệ: 02723877113
Xã Bình Quới - Liên hệ: 02723663750
Xã Hòa Phú - Liên hệ: 02723663752
Xã Phú Ngãi Trị - Liên hệ: 02723663751
Xã Vĩnh Công - Liên hệ: 02723887910
Xã Thuận Mỹ - Liên hệ: 02723669434
Xã Hiệp Thạnh - Liên hệ: 02726663753
Xã Phước Tân Hưng - Liên hệ: 02723665588
Xã Thanh Phú Long - Liên hệ: 02723665889
Xã Dương Xuân Hội - Liên hệ: 02723888060
Xã An Lục Long - Liên hệ: 02723878248
Xã Long Trì - Liên hệ: 02723663754
Xã Thanh Vĩnh Đông - Liên hệ: 02723879622
Phòng Tham mưu Công an tỉnh - Liên hệ: 0693609174
Trung tâm thông tin chỉ huy - Liên hệ: 0693609174
Đội Công nghệ thông tin - Liên hệ: 0693069100
Đội Tham mưu An Ninh - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Tham mưu Cảnh sát - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Tham mưu tổng hợp - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Pháp chế quản lý khoa học - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Viễn thông-Cơ yếu - Liên hệ: Chưa cập nhật
Phòng CS PCCC và CNCH - Liên hệ: 02723989257
Ban Giám đốc Công an tỉnh - Liên hệ: Chưa cập nhật
Phòng Hồ sơ - Liên hệ: 0693609117
Phòng Tổ chức cán bộ - Liên hệ: 0693609274
Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - Liên hệ: 0693609175
Thanh tra Công an tỉnh - Liên hệ: 0693609133
Phòng Hậu cần - Liên hệ: 02723989262
Phòng An ninh đối ngoại - Liên hệ: 0693609161
Phòng An ninh đối nội - Liên hệ: 0693609116
Phòng An ninh chính trị nội bộ - Liên hệ: 0693609112
Phòng An ninh kinh tế - Liên hệ: 0693609131
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Liên hệ: Chưa cập nhật
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Liên hệ: 02723827622
Phòng An ninh điều tra - Liên hệ: 0693609113
Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh - Liên hệ: 02723989200
Phòng Cảnh sát hình sự - Liên hệ: 02723989218
Phòng Cảnh sát kinh tế - Liên hệ: 0693609179
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Liên hệ: 02723989206
Phòng Cảnh sát môi trường - Liên hệ: 02723989212
Phòng Cảnh sát QLHC_TTXH - Liên hệ: 02723989252
Đội Cảnh sát phản ứng nhanh CS113 - Liên hệ: 113
Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Liên hệ: 02723989235
Đội Tham mưu (PC08) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Trạm CSGT Phước Đông - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội đăng ký, QLPT giao thông cơ giới đường bộ - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Đăng ký xe (PC08) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Xử lý TNGT - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội CSGT số 2(QL50) - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội CSGT Số 2 - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ - Liên hệ: Chưa cập nhật
Đội cảnh sát giao thông đường thủy - Liên hệ: Chưa cập nhật
Phòng Kỹ thuật hình sự - Liên hệ: 0693609170
Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP - Liên hệ: 02723989229
Trại tạm giam - Liên hệ: 02723570159
Phòng Cảnh sát cơ động - Liên hệ: 02723989223
Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Liên hệ: 0693609128
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Liên hệ: 2723989848
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1232
  • Tháng 5 19873
  • Năm 2023 182636