TỈNH LONG AN Thứ Ba, 18/06/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Truyền thống Công an tỉnh

Trải qua hơn 75 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng, Bác Hồ kính yêu; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ hết lòng của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; sự hiệp đồng chiến đấu với quân đội nhân dân, lực lượng CAND tỉnh Long An đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt; tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các loại tình báo, gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng Công an tỉnh Long An từ những ngày đầu mới thành lập với tên gọi: “Quốc gia tự vệ cuộc”, lực lượng còn rất mỏng và non trẻ, phải đương đầu với đội quân tình báo, gián điệp nhà nghề của thực dân Pháp và bọn tay sai. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ Tân An-Chợ Lớn (tỉnh Long An ngày nay) và được sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ to lớn của nhân dân, với lòng trung thành cách mạng, lực lượng “Quốc gia tự vệ cuộc” đã cùng với quân đội và các lực lượng vũ trang cách mạng đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng mới được thành lập. Với nhiệm vụ tổ chức chiến đấu bảo vệ Đảng, xây dựng căn cứ kháng chiến ở vùng Đồng Tháp Mười; xây dựng cơ sở trong lòng địch, phát triển phong trào “bảo mật, phòng gian”, diệt ác, phá kìm, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng lúc bấy giờ. Lực lượng Công an Tân An-Chợ Lớn với tinh thần mưu trí, quả cảm đã tổ chức điều tra khám phá nhiều vụ nội gián, gián điệp bảo vệ lực lượng cách mạng, đồng thời tổ chức trừng trị hàng trăm tên ác ôn nguy hiểm có nhiều nợ máu với cách mạng, với nhân dân, hỗ trợ, bảo vệ cho phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, giữ vững an ninh trật tự vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo kháng chiến. Tổ chức lực lượng luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tề, trừ gian, diệt ác, trấn áp phản cách mạng. Những chiến công có ý nghĩa to lớn đó góp phần quan trọng cho thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Chín năm kháng chiến chống Pháp là một chặng đường đầy thử thách gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Tân An-Chợ Lớn luôn thực hiện đúng chức năng công cụ chuyên chính sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, đoàn kết chặt chẽ với các ngành liên quan, gắn bó mật thiết với nhân dân, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau hiệp định Giơnevơ (tháng 7/1954) đất nước tạm chia cắt. Miền Bắc tiến hành “Cách mạng XHCN”, miền Nam tiếp tục cuộc “Cách mạng giải phóng dân tộc”. Lực lượng Công an cùng với Quân đội và nhân dân bước vào trận chiến đấu mới đầy gian lao, thử thách. Địa bàn Long An được xác định là địa bàn trọng điểm trong kế hoạch “Bình định, gom dân, lập ấp chiến lược” của địch, chúng thực hiện nhiều chính sách thâm độc, với những thủ đoạn dã man, tàn bạo, đàn áp đẫm máu các phong trào cách mạng. Trước tình hình đó, Đảng chủ trương chuyển hướng hoạt động bám vào dân, xây dựng cơ sở cách mạng; lực lượng An ninh đã làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng; kết hợp với đấu tranh vũ trang cách mạng, trấn áp mạnh mẽ bọn tình báo, gián điệp, bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác. Với phương châm “2 chân, 3 mũi” giáp công, bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ các căn cứ địa cách mạng. Đặc biệt Đồng Tháp Mười là nôi kháng chiến, căn cứ địa, bảo vệ Khu ủy Khu 8, Tỉnh ủy; đảm bảo công tác hậu cần, vận chuyển vũ khí, đạn dược, xăng dầu, lương thực…tiếp tế cho chiến trường miền Đông Nam bộ. Từ đó đã góp phần làm nên chiến thắng quan trọng trong cuộc Đồng Khởi năm 1960, chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Xuân-Hè năm 1972 và đặc biệt trong tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, lực lượng An ninh Long An-Kiến Tường có công rất lớn trong việc làm sạch địa bàn đóng quân và chuyển quân, đồng thời phối hợp với Bộ đội tổng tiến công đánh thẳng vào hang ổ của địch, đảm bảo bí mật và phối hợp cùng lực lượng địa phương luồn sâu vào Thị xã, thị trấn, xã, ấp và lực lượng quần chúng tại chỗ nổi dậy diệt ác phá tề, làm tan rã bộ máy kềm kẹp của địch giải phóng từng ấp, xã, huyện và toàn tỉnh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Từ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà lực lượng An ninh Long An-Kiến Tường đã vinh dự có 15 tập thể và 14 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Sau ngày 30/4/1975, cùng với cả nước, tỉnh Long An sau cuộc chiến tranh khốc liệt hậu quả và tàn dư của chế độ cũ để lại rất nặng nề nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân vô cùng khó khăn. Trong khi đó, các thế lực phản động quốc tế vẫn không từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá cách mạng nước ta, bằng kế hoạch “hậu chiến” hết sức thâm độc và xảo quyệt, với hơn 05 vạn ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ, trong đó một số tên ác ôn vẫn ngoan cố tiếp tục tìm cách gây tội ác hoặc nằm im chờ thời. Tình hình an ninh, trật tự trị an còn nhiều phức tạp, đã đặt ra cho Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Long An một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong lúc đó, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước xem đây là thời cơ để nổi dậy cướp chính quyền. Chúng tăng cường các hoạt động manh động, gây rối ANTT, với nhiều kế hoạch hậu chiến hết sức thâm độc như “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” nhằm đẩy mạnh bao vây kinh tế, phá hoại về chính trị, tư tưởng, cô lập ta trên trường quốc tế; lợi dụng triệt để các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động phá hoại nhiều mặt của địch và các loại tội phạm. Chủ động tổ chức nhiều đợt truy quét, thu gom đối tượng vào các trường, trại cải tạo; đồng thời vận động quần chúng tích cực tham gia, quản lý, giáo dục tại chỗ; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm các loại. Tổ chức khám phá trên 80 tổ chức nhen nhóm phản động, bắt xử lý hàng trăm tên chỉ huy cốt cán, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh: Điển hình như việc đấu tranh làm rõ vụ án “Hội Đồng hòa giải quốc tế- một tổ chức phản động nằm trong âm mưu của Vụ án CM12”, do tên Võ Bá Nhơn cầm đầu; Vụ án phản cách mạng “Lực lượng kế sách toàn cầu”; Vụ án “Lực lượng chí nguyện quân liên bang Đông Dương” đặc khu Long An do Nguyễn Văn Te cầm đầu; Khám phá tổ chức phản cách mạng “Mặt trận dân tộc cứu quốc hội đồng khởi nghĩa Long An” do tên Phan Thanh Minh cầm đầu; Vụ án phản cách mạng “Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia Việt Nam”; Vụ án phản cách mạng phản cách mạng “Mặt trận giải phóng dân tộc” do tên Nguyễn Văn Mậu cầm đầu; khám phá tổ chức phản cách mạng danh xưng “Lực lượng thống hợp liên bang đông dương”; tổ chức phản cách mạng mang tên “Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia giải phóng Việt Nam” do tên Trần Văn Cứng cầm đầu…Kết quả đó đã góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã cùng với lực lượng quân đội và các lực lượng khác tích cực chủ động đấu tranh làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam do bọn Pôn Pốt Iêng xari gây ra, qua đó đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời làm tròn nhiệm vụ công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với nước bạn Campuchia.

Trong giai đoạn đổi mới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu; các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” tập trung chống phá tiến tới xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó tình hình kinh tế-xã hội trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng có nhiều khó khăn gay gắt dẫn đến đời sống của người dân và cán bộ chiến sỹ gặp rất nhiều khó khăn; tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều phức tạp, phạm pháp hình sự tiếp tục gia tăng, trung bình mỗi năm xảy ra trên, dưới 1.000 vụ; trong đó nổi lên là tình hình cướp có vũ trang trên tuyến biên giới và cướp, cướp giật, trộm nóng trên tuyến Quốc lộ I, tuyến đường sông, khu vực giáp ranh.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy sức mạnh trí tuệ và phẩm chất cách mạng của mình, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, của nhân dân. Đã nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững thế chủ động chiến lược, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động của các bọn tình báo, gián điệp, phản động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực vào công cuộc đổi mới toàn diện ở địa phương. Nổi bật nhất là công tác đấu tranh làm vô hiệu hóa các tổ chức phản động như: “Chính phủ Việt Nam tự do”; “Đảng nhân dân hành động”; “Hội đồng phục vụ quốc dân Việt Nam”; “Đảng nhân đạo xã hội Việt Nam”; “Lực lượng kiểm soát biên thùy Campuchia” liên kết với tổ chức“Đoàn quân phục quốc”. Chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới trong tình hình mới, đẩy mạnh các hoạt động về quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị láng giềng thân thiện giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Long An-Svây Riêng. Tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt tình hình khiếu kiện phức tạp, không để kẻ địch và các phần tử xấu kích động quần chúng gây rối, tạo thành “điểm nóng” kết hợp với áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm minh, giải quyết cơ bản tình hình an ninh nông thôn có liên quan đến khiếu kiện.

Trong giai đoạn mới-thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tình hình chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tác động hết sức phức tạp vào tình hình trong nước. Các loại tội phạm mới xuất hiện, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố tăng cường hoạt động với quy mô và tính chất ngày càng nghiêm trọng, các loại tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp nhất là ma túy, cờ bạc, mại dâm. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền nhiều chủ trương, biện pháp để chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ tổ chức gây rối, bạo loạn, lợi dụng các vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo để tiến hành các hoạt động phá hoại; tập trung điều tra khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, hình sự, ma túy nghiêm trọng  và nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội khác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đề ra nhiều biện pháp mới, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần chủ động phòng ngừa và tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy- Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời tổ chức học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị mệnh lệnh công tác của ngành cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ; triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và các cuộc vận động, các phong trào khác do Bộ Công an phát động. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị và hành động cách mạng của lực lượng Công an các cấp trong tỉnh. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, dũng cảm mưu trí tấn công tội phạm, góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong gần 80 năm qua, đã có hàng trăm, hàng ngàn tấm gương tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu quên mình, hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước nêu cao tinh thần của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tận tuy, quên mình, xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu và lý tưởng cao nhất để phấn đấu. Với thành tích đó, lực lượng Công an tỉnh Long An đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, ngành khen tặng.

Phát huy truyền thống đầy hào hùng đó, lực lượng Công an tỉnh Long An luôn chủ động nắm chắc tình hình và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể, hợp đồng các lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH. Quyết tâm duy trì, phát triển các phong trào thi đua vì ANTQ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn chặt với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác, với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng ấp xã văn hóa, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, quan tâm đúng mức về công tác xây dựng lực lượng theo hướng: chú trọng chất lượng, tập trung, thống nhất, chuyên sâu, đảm bảo tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Long An phải không ngừng, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực công tác để đủ sức, đủ tầm đối phó và đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới của kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng.

Gần 80 năm đầy khó khăn thử thách, đấu tranh kiên cường bảo vệ và xây dựng đất nước đã chứng tỏ tài năng, trí tuệ và lòng trung thành vô hạn của lực lượng CAND nói chung, Công an Long An nói riêng đối với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước lực lượng Công an Long An quyết tâm hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 6 2486
  • Năm 2024 194501