TỈNH LONG AN Thứ Bảy, 25/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Người dân cần biết

THÔNG BÁO tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024

07:30 29/03/2024

Công an tỉnh Long An thông báo tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024, như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

1.1. Đối tượng tuyển sinh

- Công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

* Lưu ý: Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học) như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

- Lĩnh vực đào tạo của thí sinh dự tuyển: Theo quy định tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ: congan.longan.gov.vn).

- Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (phụ lục số 2), được áp dụng tiêu chí dự tuyển là: Xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là Đoàn viên hoặc Đảng viên ĐCSVN.

- Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn về chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.

- Tiêu chuẩn sức khỏe: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2; và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA, ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

+ Về chiều cao:

. Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ: Chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

. Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao 1m62 đến 1m95 đối với nam, 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30 (đối với cả nam và nữ);

+ Về thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp;  kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt từ 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

2. Ký hiệu các trường, phân vùng tuyển sinh

2.1. Ký hiệu các trường CAND

- Học viện An ninh nhân dân, ký hiệu: T01.

- Học viện Cảnh sát nhân dân, ký hiệu: T02.

- Trường Đại học An ninh nhân dân, ký hiệu: T04.

- Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, ký hiệu: T05.

- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, ký hiệu: T06.

- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, ký hiệu: T07.

2.2. Phân vùng tuyển sinh:

- T06, T07, Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của T01: Tuyển sinh địa bàn cả nước.

- T02, các ngành khác của T01: Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

- T04, T05: Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức

*  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

- Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

Lĩnh vực dự tuyển: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có bằng tốt nghiệp đại học (văn bằng 1) thuộc mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo được đăng ký dự tuyển vào học viện, trường CAND nào thi sẽ tham gia xét tuyển thẳng tại học viện, trường CAND đó (Phụ lục số 01).

*  Phương thức 2: Thi tuyển. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp ngành, nhóm ngành theo phụ lục 1 được đăng ký thi tuyển theo phương thức 2.

Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo (nếu thí sinh có nguyện vọng tham gia thi tuyển).

4. Ký hiệu trường, mã ngành, nhóm ngành, chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Học viện, trường

Ký hiệu trường

Mã ngành, nhóm ngành

Tổng chỉ tiêu

(430)

Phương thức 1

Phương thức 2

Nam

Nữ

Nam

Nữ

T01

ANH

7860100

70

19

2

44

5

 

7480202

30

8

1

19

2

 

T02

CSH

7860100

100

27

3

63

7

 

T04

ANS

7860100

50

13

2

32

3

 

T05

CSS

7860100

80

22

2

50

6

 

T06

PCH

7860113

50

13

2

32

3

 

T07

HCB

7480200

50

13

2

32

3

* Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng.

5. Phương thức thi tuyển: Sẽ thông báo sau.

6. Các thông tin cần thiết khác

6.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Tổng điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1 + M2 + ĐC x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh.

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2).

+ ĐC: Điểm cộng

- Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC= ĐT + KV+ Đth. Trong đó, ĐC là điểm cộng, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, ĐTh là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 - tổng điểm đạt được)/5] x (ĐT + KV + Đth).

6.3. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian học tập: 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

- Hình thức đào tạo: Tập trung chính quy.

6.4. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển

- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì được viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

- Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung thêm các giấy tờ: Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội; Xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị đang công tác.

6.5. Địa điểm, thông tin hỗ trợ, thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, lệ phí sơ tuyển, lệ phí hồ sơ

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển sinh liên hệ với Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ đang phục vụ tại ngũ đăng ký tại đơn vị đang phục vụ.

- Thông tin hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký:

+ Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Long An, điện thoại 069.3609413.

+ Cán bộ tuyển sinh: Thiếu tá Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0978.45.3637.

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2024.

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 15/6 – 16/6/2024 (thời gian chính thức sẽ thông báo sau).

- Lệ phí đăng ký sơ tuyển: 100.000đ/01 thí sinh (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

- Lệ phí hồ sơ tuyển sinh: 30.000đ/bộ.

Công an tỉnh Long An xin trân trọng thông báo./.

(có Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm)

Danh sách file đính kèm

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501