TỈNH LONG AN Thứ Bảy, 25/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Người dân cần biết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc tổ chức Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An’'

21:15 07/11/2023

Nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp Nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền: đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, lòng yêu quê hương, tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân vào sự phát triển ngày càng giàu mạnh của tỉnh Long An, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực ƯBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An".

Đối tượng tham gia Cuộc vận động: Tất cả công dân Việt Nam đều được tham gia.

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ giúp việc không được tham gia Cuộc vận động này.

Nội dung hiến kế:

Hiến kế ý tưởng, giải pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Long An về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người, hướng tới mục tiêu, chủ đề: "Long An: giàu - mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn - văn minh; Chính quyền: trong sạch – vững mạnh”.

Người tham gia hiến kế đề xuất các ý tưởng, giải pháp có thể tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực trong 03 lĩnh vực sau đây:

Lĩnh vực kinh tế:

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, kết nối vùng nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp gắn với chuyển đổi số.

Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển khoa học - công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn.

 Xây dựng hình ảnh Long An là điểm đến của đầu tư, du lịch.

Các vấn đề khác về phát triển kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Long An thời kỳ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Các vấn đề khác về phát triển văn hóa - xã hội.

Lĩnh vục xây dựng Đảng, chính quyền:

Phát huy vai trò, hiệu lực của Nhà nước pháp quyền: bộ máy nhà nước trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả...

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngủ cán bộ, công chức hội đủ các yếu tố cần thiết (tâm - tầm - tài), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các vấn đề khác về xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, văn minh.

Hình thức, yêu cầu, thể lệ của sản phẩm hiến kế:

Hiến kế các ý tương, giải pháp thông qua đề tài, dự án; hoặc bài viết chính luận; hoặc tác phẩm văn học đóng góp xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh, tạo môi trường để người dân Long An có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung hiến kế được viết tay hoặc đánh máy bằng Tiếng Việt (phông chữ Time New Roman, cở chữ 14, ghi số trang), đóng bìa (kèm bản file Word, nếu có) và ghi rõ tiêu đề: Nội dung tham gia Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”. Ghi rõ thông tin cơ bản về tác giả hoặc nhóm tác giả (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ email, số điện thoại liên lạc).

Thể lệ tham gia hiến kế:

+ Các hiến kế tham gia Cuộc vận động thuộc sở hữu của tác giả, nhóm tác giả tham gia.

+ Cơ quan chức năng tỉnh Long An được quyền sử dụng các hiến kế đã đạt giải để đưa vào nghị quyết, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh mà không bị xem là vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm được ghi nhận, vinh danh.

Thời gian tổ chức Cuộc vận động:

Cuộc vận động tổ chức từ năm 2023 và sẽ đánh giá để duy trì và phát huy thường xuyên hằng năm trong nhiệm kỳ 2021-2026:

Lễ phát động Cuộc vận động: Tổ chức trong tháng 5 năm 2023.

Thời gian tiếp nhận sản phẩm hiến kế năm 2023: đến ngày 30/11/2023.

Hồ sơ tham gia hiến kế được gửi theo một trong các cách thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, theo địa chỉ: số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An (nộp tại Phòng Thông tin - Dân nguyện).

+ Gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; thời gian nhận bài tính theo dấu bưu điện).

+ Gửi vào email: dbnd@longan.gov.vn

+ Truy cập Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo địa chỉ: hdnd.longan.gov.vn / Banner "Hiến kế xây dựng quê hương Long An"

+ Truy cập vào địa chỉ: nhandanhienke.longan.gov.vn để gửi nội dung hiến kế.

Hội đồng giám khảo xem xét, đánh giá các sản phẩm hiến kế trong tháng 12 năm 2023.

Công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động vào đầu năm 2024.

Cơ cấu giải thưởng:

Trong mỗi lĩnh vực hiến kế (nêu tại mục 2), có cơ cấu giải thưởng như sau:

+ 01 giải Nhất: Gồm biểu trưng, tiền thưởng 30 triệu đồng và Bằng khen của UBND tỉnh.

 + Tối đa 02 giải Nhì: Gồm biểu trưng, tiền thưởng 20 triệu đồng mỗi giải và Bằng khen của UBND tỉnh.

+ Tối đa 03 giải Ba: Gồm biểu trưng, tiền thưởng 10 triệu đồng mỗi giải và Bằng khen của UBND tỉnh.

+ Tối đa 05 giải Khuyến khích: Gồm biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền thưởng 5 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài ra, tùy vào chất lượng, tính toàn diện của phạm vi hiến kế, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét chọn 01 giải đặc biệt gồm biểu trưng, tiền thưởng 50 triệu đồng và Bằng khen của UBND tỉnh./.

Ban Tổ chức Cuộc vận động

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501