TỈNH LONG AN Thứ Ba, 30/05/2023 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

Người dân cần biết

THÔNG BÁO về việc đấu giá tài sản

19:26 01/03/2023

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/HĐDV-ĐGTS ngày 28/02/2023 được ký kết giữa Công an tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản công được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thông báo đấu giá tài sản của Công an tỉnh Long An (Số 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố  Tân An, tỉnh Long An) cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Thanh lý tài sản là phương tiện hư cũ của Công an tỉnh Long An, gồm 12 chiếc xe ô tô, 34 chiếc xe mô tô và 11 phương tiện thủy, chất lượng tài sản: hư hỏng (Kèm theo bảng kê chi tiết danh mục tài sản đấu giá). Tổng giá khởi điểm: 1.133.500.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản công thanh lý được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 10/3/2023 và ngày 13/3/2023 (trong ngày, giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Long An (Số 521, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố  Tân An, tỉnh Long An). Khi đến xem tài sản đấu giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy giới thiệu xem tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam để được hướng dẫn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ ngày 14/3/2023 (trong ngày, giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 226.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/3/2023.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Thủ Thừa.

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo ngay khi bắt đầu cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 14/3/2023 (trong ngày, giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND/CCCD của người tham gia đấu giá.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh; bản sao quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

6. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có tối thiểu 02 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.  

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng Hậu Cần – Công an tỉnh Long An (Số 521, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, bỏ phiếu kín nhiều vòng (tối thiểu 01 vòng), tối đa không hạn chế.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức trả giá:

+ Tại cuộc đấu giá người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình (giá khởi điểm + tối thiểu 01 bước giá). Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và công bố phiếu trả giá cao nhất.

+ Giá cao nhất làm giá khởi điểm cho vòng đấu tiếp theo và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá.  

+ Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người có trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá đó để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Với hình thức đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá mà không giới hạn số vòng bỏ phiếu thì người trúng đấu giá là:

+ Người duy nhất tham gia trả giá với giá trả cao nhất.

+ Nếu vòng bỏ phiếu sau không còn ai tham gia trả giá thì người trả giá cao nhất của vòng bỏ phiếu liền kề trước đó là người trúng đấu giá. Nếu vòng bỏ phiếu liền kề trước đó có 2 hay nhiều phiếu trả giá cao nhất và bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

- Công an tỉnh Long An (Số 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố  Tân An, tỉnh Long An).

- Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Long An (Số 521, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố  Tân An, tỉnh Long An).

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

* Lưu ý: Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Công an tỉnh Long An; Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An; Công ty ĐGHD Thanh Nam và Website: dgts.moj.gov.vn, taisancong.vn./.

 

 

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1232
  • Tháng 5 19873
  • Năm 2023 182636