TỈNH LONG AN Thứ Sáu, 24/03/2023 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

Người dân cần biết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22:29 19/01/2023

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-H3 ngày 21/10/2022 của Cục Trang bị và kho vận – Bộ Công an về việc loại phương tiện ra khỏi biên chế tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-H03 ngày 11/11/2022 của Cục Trang bị và kho vận – Bộ Công an về việc loại khỏi biên chế tài sản phương tiện thủy của Công an tỉnh Long An.

Để triển khai thực hiện bán tài sản đảm bảo đúng quy định pháp luật, Công an tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 521 Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

Phương tiện hư cũ của Công an tỉnh Long An, gồm: Xe ô tô: 12 chiếc, xe mô tô: 34 chiếc, phương tiện thủy: 11 chiếc. Chất lượng tài sản: hư hỏng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm: 1.133.500.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Có phương thức đấu giá khả thi đúng quy định của pháp luật công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc bán đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được công bố bởi Bộ Tư pháp/ Sở Tư pháp trên cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá.

- Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được quy định chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn theo Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Việc chấm điểm dựa trên hồ sơ đăng ký tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản, chi tiết theo phụ lục 1.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ khi thông báo đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp http://dgts.moj.gov.vn cho đến 16 giờ 30 phút ngày 30/01/2023.

- Hồ sơ nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Long An, số 521 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 034.3239415.

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc để đối chiếu).

Công an tỉnh Long An sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị tham gia chào dịch vụ mà không được lựa chọn.

Công an tỉnh Long An thông báo đến các tổ chức đấu giá có đủ điều kiện, tiêu chí biết, đăng ký tham gia./.

Danh sách file đính kèm

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 680
  • Tháng 3 14509
  • Năm 2023 154003